top of page

Amazing Muay Thai Festival Schedule

S__2220035.jpg
S__2220037.jpg
ราชภักดิ์_221227_30.jpg
amt-Rachabhakti-park-schedule.jpg

กำหนดการ กิจกรรม ณ พื้นที่สวนสนประดิพัทธ์

1 กุมภาพันธ์ 2566 เดินทางถึงโรงแรมสวนสน 1 และเช็คอินเข้าห้องพัก 14.00 – 18.00 น. - การสัมมนาการบริหารธุรกิจยิมมวยไทย * เฉพาะผู้ลงทะเบียน

2 กุมภาพันธ์ 2566 08.00 – 09.00 น. – การฝึกมวยไทยกับนักมวยชื่อดัง ณ บริเวณชายหาด 09.30 – 12.30 น. – การฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยขั้นต้น (Level 1) * เฉพาะผู้ลงทะเบียน 13.30 – 17.00 น. – การฝึกอบรมการเป็นกรรมการมวยไทย พร้อมใบประกาศ * เฉพาะผู้ลงทะเบียน 17.00 – 19.00 น. – กิจกรรมพบปะสังสรรค์

3 กุมภาพันธ์ 2566 08.00 – 09.00 น. – การฝึกมวยไทยกับนักมวยชื่อดัง ณ บริเวณชายหาด 09.30 – 12.30 น. – การฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยขั้นต้น (Level 1) * เฉพาะผู้ลงทะเบียน 13.00 – 14.00 น. – การชั่งน้ำหนักและตรวจร่างการนักกีฬามวยไทยอาชีพ 15.00 - 16.00 น. - ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 16.00 - 17.00 น. – แถลงข่าวการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก โดยมีประธานสภามวยโลกเป็นประธาน 13.30 – 17.00 น. – การฝึกอบรมการเป็นกรรมการมวยไทย * เฉพาะผู้ลงทะเบียน 17.00 – 19.00 น. - งานเลี้ยงต้อนรับ

4 กุมภาพันธ์ 2566 08.00 – 09.00 น. – การฝึกมวยไทยกับนักมวยชื่อดัง ณ บริเวณชายหาด 09.00 – 10.00 น. – ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยสมัครเล่นรอบคัดเลือก 10.00 – 16.00 น. – การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น Thailand Cup 16.00 – 17.00 น. – ฝึกซ้อมการไหว้ครูมวยไทย ณ บริเวณชายหาด 18.30 – 21.30 น. – ศึกชิงแชมป์โลก WBC มวยไทย โดยเรียนเชิญ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

5 กุมภาพันธ์ 2566 08.00 – 09.00 น. – การฝึกมวยไทยกับนักมวยชื่อดัง ณ บริเวณชายหาด 09.30 – 10.30 น. - ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยสมัครเล่นรอบตัดสิน 10.30 – 16.00 น. – การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น Thailand Cup 17.00 – 18.00 น. – การซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครูมวยไทย ณ อุทยานราชภักดิ์

6 กุมภาพันธ์ 2566 08.00 – 10.00 น. - การฝึกมวยไทยกับนักมวยชื่อดัง ณ บริเวณชายหาด 11.00 – 12.00 น. – พิธีมอบรางวัลนักมวยไทยสมัครเล่น โดยประธานสภามวยโลก และ ผู้ว่าการ ททท. 15.00 น. ออกเดินทางไปยังอุทยานราชภักดิ์ 17.00 – 20.00 น. - พิธีไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก ณ อุทยานราชภักดิ์

7 กุมภาพันธ์ 2566 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการ กิจกรรม ณ อุทยานราชภักดิ์

4 กุมภาพันธ์ 2566 16.00 – 18.00 น. - การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูมวยไทย 16.00 – 22.00 น. - งานนิทรรศการมวยไทย - การสาธิตมวยไทย 4 ภาค - งานแสดงสินค้าประจำจังหวัด - บูธสินค้ามวยไทย - กิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การสักยันต์ การทำมงคลมวย และการตีดาบ

5 กุมภาพันธ์ 2566 16.00 – 22.00 น. - งานนิทรรศการมวยไทย - การสาธิตมวยไทย 4 ภาค - งานแสดงสินค้าประจำจังหวัด - บูธสินค้ามวยไทย - กิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การสักยันต์ การทำมงคลมวย และการตีดาบ 17.00 – 18.00 น. - การฝึกซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครูมวยไทย

6 กุมภาพันธ์ 2566 16.00 – 22.00 น. - งานนิทรรศการมวยไทย - การสาธิตมวยไทย 4 ภาค - งานแสดงสินค้าประจำจังหวัด - การแข่งขันชกมวยไทย - บูธสินค้ามวยไทย - กิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การสักยันต์ การทำมงคลมวย และการตีดาบ 17.00 – 17.15 น.- พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ - พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าเสือ 17.15 – 17.20 น. - พิธีกรเชิญเข้าสู่งาน Amazing Muay Thai Festival และแจ้งลำดับพิธี 17.20 – 17.50 น. การแสดงชุดที่ 1 - การแสดงการร่ายรำ ประกอบเสียงดนตรี และการแสดงประวัติศาสตร์, วิวัฒนาการมวยไทย และมวยไทย 4 ภาค 17.50 – 18.00 น. การแสดงชุดที่ 2 - การแสดงไหว้ครูฉบับย่อ และนวอาวุธมวยไทย 18.00 – 18.15 น. การแสดงชุดที่ 3 - การประกอบกำลังมวยไทยตั้งแต่โบราณที่นำมาใช้ในการป้องกันตนเอง และปกป้องประเทศชาติ 18.15 – 18.25 น. การแสดงชุดที่ 4 - แสดงท่าแม่ไม้และลูกไม้มวยไทย และแปรรูปขบวนธงชาติไทย 18.25 – 18.40 น. - พิธีกรกล่าวถึงพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คือ การไหว้ครู - ไหว้ครูมวยไทย และแสดงท่าแม่ไม้มวยไทยประกอบเสียงปี่กลอง เพื่อบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) (ทหาร, ชมรมมวยไทย, ประชาชน และชาวต่างประเทศ) 18.40 – 19.30 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน - การมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่สนับสนุน - การถ่ายภาพร่วมกันกับหน่วยงานที่สนับสนุน

bottom of page